Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną

§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.pozyczkacentrum.pl zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).
Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Właścicielem Portalu.
Regulamin określa:
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel Portalu,
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
Tryb postępowania reklamacyjnego.
Definicje:
Dane kontaktowe – e-mail: kontakt@pozyczkacentrum.pl będąca operatorem Portalu,
Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pozyczkacentrum.pl,
Użytkownik – osoba odwiedzająca Portal i przeglądająca jego zawartość,
Link/łącze – przycisk lub fragment tekstu, który po kliknięciu przenosi na nową stronę internetową.

§2
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Portal prezentuje informację o popularnych pożyczkach i kredytach umożliwiając bezpośrednie przejście do firmy lub banku po kliknięciu w Link.
Portal nie udziela kredytów ani pożyczek.
Portal nie jest stroną w procesie udzielania pożyczek ani kredytów (wszelkie pytania dotyczące tego procesu należy kierować do konkretnych firm i banków).

§3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Treści zawarte w Portalu mogą nie być aktualne. Portal nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w aktualizacji danych.
Jeżeli znalazłeś błąd zgłoś go nam.
Wszystkie treści zostały zebrane z zachowaniem staranności, jednakże nie mogą być traktowane jako podstawa prawna np. porady ekspertów.
Linki do zewnętrznych firm i banków wymagają włączonej usługi JavaScript w celu ich działania.
Dodanie opinii w Portalu jest poprzedzone dodatkowym potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu przez odhaczeniem odpowiedniego tekstu pod formularzem opinii.

§4
Odpowiedzialność za treści

Łącza na Portalu mogą przenieść Użytkownika poza sieć Portalu oraz do systemów, za których zawartość, dokładność i funkcje Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności. Łącza te podane są w dobrej wierze i Właściciel Portalu nie może być pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły w serwisach, do których umieścił łącze.
Umieszczenie łącza do stron zewnętrznych nie oznacza ich popierania przez Właściciela Portalu.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się i dokładnego przeczytania dokumentów dotyczących prawa i poufności każdego serwisu, który odwiedzasz.
Wszystkie użyte w Portalu znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.
Wszystkie treści oraz elementy graficzne podlegają ochronie prawnej - zabrania się ich kopiowania w celu dalszej publikacji.
Właściciel portalu informuje i ostrzega, że nie należy publikować opinii, które naruszają prawo.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w opiniach. Pełną odpowiedzialność za zamieszczaną treść ponosi ich autor.
Właściciel portalu zachowuje sobie prawo do usunięcia opinii Użytkownika łamiącego regulamin oraz zablokowania mu możliwości dodawania opinii.

§5
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Użytkownik w celu korzystania z Portalu powinien zaopatrzyć się we własnym zakresie w łącze telekomunikacyjne (dostęp do Internetu), sprzęt (komputer) oraz oprogramowanie spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:
Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 0,5 Mb.
System operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android
Przeglądarka internetowa np. Google Chrome 54+, Mozilla Firefox 50+, Internet Explorer 8+, Opera, Safari 5.1+, iOS Safari 4+, Android Browser 2.3+
Włączona obsługa JavaScript i Cookies*
* - Użytkownik może sprzeciwić się korzystaniu z Cookies i wyłączyć usługę tracąc jednocześnie możliwość zapisu towarów w zakładce Ulubione. Więcej w Polityce prywatności.

§6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Właściciel świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Użytkownik od momentu skorzystania z danej usługi na Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Portalu .
Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Właścicielem na skorzystanie z danej usługi.
Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług poprzez opuszczenie Portalu.
Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.
Właściciel ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie Usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub związanych z rozwojem Portalu.
Właściciel zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Portalu bez podania przyczyny.

§7
Tryb postępowania reklamacyjnego

Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Portalu lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Właściciela na e-mail kontakt@pozyczkacentrum.pl
W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:
imię i nazwisko Użytkownika,
dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail,
opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej.

§8
Polityka prywatności

Właściciel Portalu nie gromadzi ani nie przetwarza we własnym systemie teleinformatycznym dany osobowych Użytkowników odwiedzjących Portal.
Do funkcjonowania strony stosowany jest mechanizm ciasteczek ang. cookies.
Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje automatycznie na dysku użytkownika, dzięki którym będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. Pliki cookies są wykorzystywane w celu statystycznym. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
- więcej o cookies przeczytasz na pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Prowadzeniem statystyk odwiedzin Portalu zajmuje się zewnętrzna firma Google Inc. za pośrednictwem usługi Google Analytics używając mechanizmu cookies. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej.

§9
Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.03.2018r. i jest dostępny pod adresem www.pozyczkacentrum.pl/regulamin
Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego informowania Użytkownika.
Zmiany regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.
Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
Integralną część Regulaminu jest Polityka prywatności dostępna w stopce Portalu.

Skontaktuj z nami. Udzielimy Ci wyczerpującej oraz jasnej odpowiedzi na każde nutrujące Cię pytanie.
Wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. Doradzimy najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie.
Filarum Lendon Kuki Wonga Vivus Szybkagotówka Moneyman Credissimo Miloan Niewielka pożyczka